Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMACYFR - Suma cyfr liczby trzycyfrowej

Dla zadanej liczby trzycyfrowej wyznacz sumę jej cyfr

Input

Jedna liczba naturalna należąca do przedziału [100..999].

Output

Suma cyfr liczby podanej na wejściu.

Example

Input:
123

Output:
6

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-11-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.