Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMAGAIN123 - Nietypowa suma

Na wejściu pojawią się trzy liczby dwucyfrowe. Podaj sumę cyfry jedności pierwszej z nich, cyfrę dziesiątek drugiej oraz pierwiastek z trzeciej.

Wejście

Trzy dwucyfrowe liczby.

Wyjście

Suma podana w zadaniu

Przykład

Wejście:
12 13 16

Wyjście:
7

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.