Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SZYMKRAS - Zawody

Odbywają się zawody w pewnej grze komputerowej. Są w niej cztery postacie-A,B,C i D. W zawodach bierze udział 16 zawodników, oznaczonych numerycznie od 1 do 16. W grze istnieją dwa współczynniki: pierwszym jest siła postaci (w skali od 0 do 100, im większa liczba tym większa siła), drugim jest umiejętności gracza (w skali od 0 do 100). Z badań niezależnych instytutów wynika, że wygrywa gracz, który ma najwyższą średnią tych dwóch współczynników (każdy gracz na starcie turnieju wybiera swoją postać)  .

 Napisz program, który wyznaczy tę średnią dla danego turnieju.

 Wejście:

 W pierwszym wierszu siła postaci, od A do D;

 W drugim wierszu umiejętności graczy (1-16);

 W trzecim wierszu wybrane przez nich postacie.

 Wyjście:

 Średnia gracza, który wygrał. W przypadku remisu też tylko jedna liczba.

 Przykład:

 Wejście:

 35 79

 25 43 87 12

 A B B A

 Wyjście:

 83

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-12-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.