Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TAB10 - Na duże lub na małe

Napisz program, który wczyta wyraz składający się z maksymalnie 255 znaków (małych i dużych liter języka angielskiego). Jeśli ostatnia litera jest mala, to zamieniamy cały wyraz na duże litery, w przeciwnym wypadku na małe.

Input

Ciąg znaków dużych i małych liter języka angielskiego

Output

Ciąg znaków zgodny ze specyfikacją zadania.

Example1

Input:
alamaKOTA

Output:
alamakota

Example2

Input:
alamakota

Output:
ALAMAKOTA

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-04-25
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.