Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TAB44 - Szyfr - na przemian

Odszyfruj wiadomość, która została zaszyfrowana w następujący sposób. Najpierw została wypisana pierwsza litera, następnie ostatnia, potem druga, przedostatnia itd.

Wejście

W jedynym wierszu ciąg znaków do odszyfrowania (nie więce niż milion).

Wyjście

Na wyjściu powinna pojawić się oryginalna wiadomość.

Przykład

Wejście:
Aaltao km a

Wyjście:
Ala ma kota

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-12-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.