Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TABNIEKT - Tylko niektóre

Wyświetl z tablicy tylko te liczby, które stoją na pozycjach: i, j, k.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna licba n określająca ilość liczb w tablicy (nie mniejsza niż 3 i nie większa niż 1000. 

W drugim wierszu n liczb całkowitych mieszczących się w przedziale [0..10000].

W trzecim wierszu trzy liczby i, j i  k.

Wyjście

Liczby stojąca na pozycji i, j, k. Liczby indeksujemy od 1.

Przykład

Wejście:
5
2 3 7 8 1
2 4 1
Wyjście:
3 8 2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-02-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.