Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TABSWP - Suma w przedziale

Wyznacz sumę liczb stojących na pozychach począwszy od a i zakończywszy na pozycji b.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna licba n określająca ilość liczb w tablicy (nie większa niż 10000). 

W drugim wierszu n liczb całkowitych mieszczących się w przedziale [0..10000].

W trzecim wierszu dwie liczby i b, takie, że 0 < a <= b <= n.

Wyjście

Jedna liczba będąca szukaną sumą

Przykład

Wejście:
5
2 3 7 8 1
2 4
Wyjście:
18

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-02-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.