Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WAP002 - Kwadrat liczby

 

Napisz program, który obliczy kwadrat liczby całkowitej.

 

Wejście

Jedna liczba całkowita.

 

Wyjście

Jedna liczba będąca kwadratem liczby podanej na wejściu.

 

Przykład

Wejście:

5

Wyjście:

25

 


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2020-03-18
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.