Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIELHORN - Wielomian

Podaj współczynniki wielomianu, który otrzymamy w wyniku dzielenia wielomianu trzeciego stopnia postaci W(x) = ax3+bx2+cx+d przez wielomian x - p, w przypadku, gdy p jest pierwiastekiem tego wielomianu lub resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez x - p, gdy p nie jest pierwiastkiem tego wielomianu. 

Wejście

W pierwszym wierszu cztery całkowite liczby a, b, c i d, gdzie a jest różne od zera. W drugim wierszu jedna całkowita liczby p

Wyjście

Trzy liczby całkowite będące współczynnikami wieloamianu wynikowego (kolejno od współczynnika stojącego przy najwyższej potędze do wyrazu wolnego) lub reszta z dzielenia.

Przykład 1

Wejście:
1 2 0 -3
1
Wyjście:
1 3 3

Przykład 2

Wejście:
1 2 0 -3
2
Wyjście:
13

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2019-10-28
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.