Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WSDOCPP4 - Średnia arytmetyczna 2

Średnia arytmetyczna n liczb jest równa sr_n, natomiast średnia arytmetyczna k liczb jest równa sr_k. Jaka jest średnia arytmetyczna n + k liczb?

Wejście

Na wejściu pojawią się cztery dodatnie liczby całkowite n, sr_n, k, sr_k.

Wyjście

Średnia arytmetyczna n + k liczb.

Przykład

Wejście:
2 3 2 5

Wyjście:
4

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-10-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.