Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_03 - Auta

Na jednokierunkowej wielopasmowej trasie szybkiego ruchu znajduje się n samochodów jadących zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Każde auto porusza się z ustaloną średnią prędkością v km/h i znajduje się w odległości o km od końca trasy. Odpowiedz na pytanie, ile samochodów zostanie wyprzedzonych przez auto o numerze k oraz przez ile samochodów to auto zostanie wyprzedzone?

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się jedna liczba całkowita n ∈ [3, 500000] określająca liczbę samochodów na trasie w chwili rozpoczęcia pomiaru.

W kolejnych n wierszach znajdują się dane dotyczące samochodów znajdujących się na trasie. W i-tym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite o ∈ [1, 106] oraz v ∈ [1, 400] definiujące odległość od końca trasy oraz średnią prędkość samochodu o numerze i.

W ostatnim wierszu znajduje się jedna liczba całkowita k zawierającej się w przedziale [1, n] wskazująca numer interesującego nas samochodu. Auta numerujemy od 1.

Uwaga! Żadne dwa auta w chwili startu nie znajdują się w tej samej odległości od końca trasy.

Wyjście

Na wyjściu wypisz liczbę samochodów wyprzedzonych przez auto o numerze k oraz liczbę samochodów, które wyprzedziły auto o numerze k.

Przykład

Wejście:

3
20 40
30 100
21 60
2

Wyjście:

2 0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-09
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.