Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_04 - Odlicz i zniknij

W tej zabawie bierze udział n osób, które ustawiają się w rzędzie. Pierwsza osoba podaje liczbę całkowitą k1, a kolejne osoby odliczają od 1 do podanej liczby. Gdy osoby w rzędzie się skończą, odliczanie kontynuowane jest od pierwszej osoby. Osoba, która odliczy k1 podaje swoją liczbę k2 i nie bierze już udziału w grze. Odpowiedz na pytanie, która osoba zostanie w grze aż do końca?

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n ∈ [1, 100] określająca liczbę osób w grze. W drugim wierszu n - 1 liczb całkowitych dodatnich nie większych niż 109. Są to liczby podawane przez kolejne osoby opuszczające grę.

Wyjście

Na wyjściu wypisz numer osoby, która zostanie w grze aż do końca.

Przykład

Wejście:

5
2 2 3 4

Wyjście:

1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-09
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.