Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_09 - 2, 3 i 6 (hard)

Dla danego przedziału kolejnych liczb naturalnych konstruujemy napis według następujących zasad: 

  • jeśli liczba dzieli się przez 6 wypisz ab,
  • jeśli liczba dzieli się przez 2 ale nie dzieli się przez 3 wybisz a,
  • jeśli liczba dzieli się przez 3 ale nie dzieli się przez 2 wybisz b.

Na wejściu pojawi się stworzony napis, według powyższego schematu. Twoim zadaniem określenie jest, czy istnieje przedział, z którego taki napis został stworzony.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n nie większa niż 1000 określająca liczbę zestawów danych. 

Każdy zestaw to ciąg znaków złożónych wyłącznie z liter a i b nie dłuższy niż 1000.

Wyjście

Napis tak jeśli istnieje przedział lub napis nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
3
abab
bb
aa
Wyjście:
tak
nie
nie

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-23
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.