Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_15 - Harmonijka

Na wejściu pojawi się ciąg liczb naturalnych. Harmonijką nazywamy sytuację, gdy wytniemy jakiś spójny podciąg z tego ciągu o następujących własnościach.

Druga liczba jest o 1 większa od pierwszej, trzecia liczba jest o 2 mniejsza od drugiej, czwarta liczba jest o 3 większa od trzeciej, piąta liczba jest o 4 mniejsza od czwartej itd. Wyznacz długość najdłuższej harmonijki.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca długość ciągu (nie więcej niż milion).

W drugim wierszu n liczb całkowitych należących do przedziału: [-1000000..1000000].

Wyjście

Jedna liczba określająca długość najdłuższej harmonijki w ciągu.

Przykład

Wejście:
11
2 3 1 4 0 5 -1 -2 3 4 5
Wyjście:
7

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-07-30
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.