Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_20 - Wyszukiwarka III

Dla danego zbioru wyrazów złożonych z dużych liter języka łacińskiego określ, ile rozpoczyna się od podanej frazy.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość wyrazów (nie więcej niż milion).

W kolejnych n wierszach wyrazy złożone z co najwyżej pięciu dużych liter języka łacińskiego.

Następnie jedna liczba q określająca ilość zapytań (nie więcej niż milion).

W kolejnych q wierszach co najwyżej pięcioliterowa fraza złożona z dużych liter języka łacińskiego.

Wyjście

Dla każdego zapytania jedna liczba określająca liczbę wyrazów rozpoczynających się od zadanej frazy.

Example

Input:
5
ADAM
ADA
AD
A
ADAN
5
A
AD
ADA
ADAB
ADAM


Output:
5
4
3
0
1


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-08-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.