Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_22 - Okrągły stół

Przyjrzyj się pewnej symulacji:

Przy bardzo dużym okrągłym stole stoją cztery krzesła. Na pierwszym krześle siedzi Ania. Przy kolejnych patrząc zgodnie ze wskazówkami zegara - Andrzej, Monika i Michal. Między Andrzejem i Moniką dostawiane są trzy krzesła, na których siada Kamila, Aleksandra i Iwona. Między Andrzejem i Kamilą dwa krzesła, na które siada Wojciech i Robert. 

Napisz program, który przeprowadzi podobną symulację, następnie wypisze wszystkie imiona osób, które siedzą po kolei idąc zgodnie ze wskazówkami zegara począwszy od Ani.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba dostawień krzeseł.

Każde dostawienie składa się z trzech wierszy:

wiersz pierwszy:imiona osób, między które wstawiamy krzesła

wiersz drugi: liczba krzeseł do wstawienia

trzeci wiersz:unikatowe imiona osób, które usiądą na tych krzesłach (zgodnie ze wskazówkami zegara).

Uwaga! Liczba wszystkich krzeseł do dostawienia jest nie większa niż 10000. Imiona są unikatowe.

Wyjście

Osoby siedzące przy stole począwszy od Ani, idąc zgodnie ze wskazówkami zegara.

Przykład

Wejście:
2
Andrzej Monika
3
Kamila Aleksandra Iwona
Andrzej Kamila
2
Wojciech Robert
Wyjście:
Ania Andrzej Wojciech Robert Kamila Aleksandra Iwona Monika Michal

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-09-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.