Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_01_23 - Kwadraty na płaszczyźnie

Podaj liczbę kwadratów o całkowitych współrzędnych, zawierających się w prostokącie, którego przeciwległe wierzchołki mają współrzędne (0, 0) i (x, x), gdzie liczby x to dodatnia liczba całkowita nie większe niż 106. Wynik podaj modulo 106+7. 

Uwaga! Rozpatrujemy kwadraty, których boki są równoległe lub prostopadłe do osi współrzędnych.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna niewielka liczba n określająca liczbę zestawów danych.

Każdy zestaw składa się z jenej liczby x.

Wyjście

Dla każdego zapytania liczba kwadratów modulo 106+7.

Przykład

Wejście:
3
2 
3
10

Wyjście:
5
14
385

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-09-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.