Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WWO_02_02 - Ścieżka Mikołaja

Dziś Mikołaj będzie wykonywał swoją pierwszą kolorowankę. Ma do połączenia n kropek, następnie zamknięte obszary będzie malował wybranymi kolorami. Chociaż młodzieniec jest jeszcze mały, to nurtuje go jedno pytanie: czy jest możliwe tak połączyć mazakiem wszystkie kropki, tak aby nie oderwać mazaka oraz, żeby każde połączenie dwóch kropek wykonac dokładnie jedną linią. Mikołaj będzie borykał się zawsze z jednym spójnym obrazkiem.

Wejście

W pierwszym wierszu dwie liczby V i E określające odpowiednio liczbę kropek oraz liczbę połączeń między nimi (obie liczby są nie większe niż milion).

W kolejnych E wierszach po dwie liczby a, b definiujące dwukierunkowe połączenie między kropkami o numerach a i b  (1 ≤ a ≠ b ≤ V)

Wyjście

Napis TAK jeśli Mikołajowi uda się to arcytrudne zadanie oraz napis NIE w przeciwnym razie. 

Przykład 1

Wejście:
5 6
1 2 
2 3
3 4
1 5
3 5
4 3

Wyjście:
TAK

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-07-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.