Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

YRAZEC - Cezary

Cezary

Jasiu miał bardzo dobry kontakt ze swoim dziadkiem Cezarym. Podczas jednej z wizyt Jasia, dziadek opowiadał mu o dawnej grze, w którą grał razem ze znajomymi.
Jasiu bardzo zaciekawiony grą, chciał koniecznie spróbować swoich sił i poprosił dziadka, aby przedstawił mu zasady gry. Dziadek zgodził się i udał z Jasiem do salonu.
 
Mówił: „Grę zaczynamy z k wynikiem. Ja podaje Tobie wyraz, a ty przesuwasz drugą połowę wyrazu o p miejsc w prawo w kodzie ASCII. Następnie sprawdzasz, czy wyraz, który powstał jest palindromem. Jeżeli odpowiesz prawidłowo dodajemy Ci tyle punktów do wyniku ile wynosi długość tego wyrazu, w przeciwnym wypadku odejmujemy. W przypadku gdy wynik będzie mniejszy bądź równy zero, wygrywam Ja. Dodatkowo możesz jeden raz wstrzymać się od odpowiedzi poprzez znak (-) i wtedy nic nie tracisz, jednakże, gdy wstrzymasz się kolejny raz, tracisz wszystko i grę wygrywam Ja.”
Wysłuchawszy reguł przystąpili do gry.

Wejście:

W pierwszym wierszu znajduje się liczba t (1 <= t <= 1000)
W drugim wierszu znajdują się liczby k i p oznaczające odpowiednio startowy wynik i ilość z jaką, musimy przesunąć wyraz w prawo. (1 <= k <= 100), (0 <= p <= 3).
W trzecim wierszu wypowiedziane t słów przez Cezarego i t odpowiedzi Jasia. Słowo należy do alfabetu angielskiego i musi mieć przynajmniej 3 litery, ale nie może przekroczyć 1000.

Wyjście:

Imię zwycięzcy. Dodatkowo końcowy wynik, jeśli wygranym jest Jasiu.

Przykład:

Wejście:
2
2 1
MYSZKA NIE
FRAKTAL -

Wyjście: Jasiu [8]

Dodane przez:Szymon Witkowski
Data dodania:2015-12-02
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
2021-08-14 11:13:59
Zaginione testy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.