Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZSNR1_1 - Suma kwadratów

Na wejściu pojawią się dwie nieduże liczby całkowite. Twoim zadaniem jest wyznaczenie sumy kwadratów tych liczb.

Wejście

Dwie nieduże liczby całkowite

Wyjście

Jedna liczba będąca sumą kwadratów liczb podanych na wejściu

Przykład

Wejście:
0 4

Wyjście:
16

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-29
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.