Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ZSNR1_7 - parkrun Działdowo

Jeśli nie biegłeś jeszcze w parkrun Działdowo, to czas najwyższy zacząć :) Jasio jest regularnym uczestnikiem tego biegu. Chciałby się dowiedzieć ile czasu zajmie mu przebiegnięcie danego dystansu w określonym tempie.

Wejście

Na wejściu pojawią się dwie liczby rzeczywiste t i d określające tempo (min/km) w formacie [minuty].[sekundy] oraz dystans, jaki Jasio ma do przebiegnięcia.

Wyjście

Czas, jaki zajmie Jasiowi przebiegnięcie dystansu d w tempie t w formacie jaki podano w przykładzie. Liczbę ostatecznie zaokrąglamy do pełnych sekund w dół (rzutujemy do liczby int).

Przykład 1

Wejście:
4.00 10.000

Wyjście:
0h 40min 0s

Przykład 2

Wejście:
4.30 10.000

Wyjście:
0h 45min 0s

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-10-29
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.