lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 1282 51.71
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1280 37.02
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 894 40.94
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 958 57.69
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1360 53.93
12582    Pole trapezu POLTR 1246 37.60
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 1072 35.23
12644    Ile za benzynę BENZYNA 1131 61.00
12699    Droga do szkoły TRASSY 1110 78.27
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 991 51.07
12835    Godziny i minuty HOURS 1071 46.74
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 933 40.65
13140    Prosta mediana MDMDMD 851 59.15
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 797 59.83
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 731 69.48
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 859 52.75
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 598 20.52
17051    Roznica cyfr RCYFR 898 52.01
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 661 56.08
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 787 64.97
25277    Następna litera NEXTCHAR 687 70.15
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 597 53.27
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 768 41.10
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 490 36.24
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 701 75.15
32901    Po prostu suma CHRITDE 417 32.03
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 484 58.40
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 652 61.48
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 37 4.79
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 611 37.26
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 591 29.65
37104    Kwadrat sumy WAP001 216 66.09
37105    Kwadrat liczby WAP002 203 68.73
37106    Sześcian sumy WAP003 201 66.25
37909    JASIO testowe JASIO1 35 13.01
38735    Suma liczb naturalnych JASIO63 54 28.65
38742    Miara kąta w n-kącie foremnym JASIO64 56 72.15
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.