lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
12644    Ile za benzynę BENZYNA 451 61.78
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 305 62.89
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 278 69.10
32901    Po prostu suma CHRITDE 68 21.52
12835    Godziny i minuty HOURS 447 46.08
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 226 59.61
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 162 72.92
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 209 18.30
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 190 50.25
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 406 56.70
13140    Prosta mediana MDMDMD 344 59.74
25277    Następna litera NEXTCHAR 218 77.88
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 370 44.16
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 378 41.62
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 468 35.93
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 27 45.00
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 34 33.01
12582    Pole trapezu POLTR 525 39.34
1502    Samolot POTSAM 532 53.26
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 302 55.58
17051    Roznica cyfr RCYFR 331 51.13
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 539 36.37
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 303 60.52
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 85 61.54
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 577 53.58
12699    Droga do szkoły TRASSY 457 79.59
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 257 38.55
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 134 35.57
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 415 49.46
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 94 61.64
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 8 4.57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.