lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
12699    Droga do szkoły TRASSY 860 77.82
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 497 75.77
25277    Następna litera NEXTCHAR 516 69.57
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 573 68.51
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 603 62.97
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 623 62.19
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 454 60.68
12644    Ile za benzynę BENZYNA 862 60.58
13140    Prosta mediana MDMDMD 682 60.52
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 362 57.85
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 516 56.71
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 749 56.47
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1024 56.30
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 467 51.41
1502    Samolot POTSAM 990 51.27
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 643 50.96
17051    Roznica cyfr RCYFR 695 50.89
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 747 49.00
12835    Godziny i minuty HOURS 833 47.79
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 595 41.25
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 728 41.16
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 701 40.95
12582    Pole trapezu POLTR 957 37.15
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1016 37.05
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 393 36.93
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 391 35.91
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 828 34.21
32901    Po prostu suma CHRITDE 314 31.37
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 390 29.45
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 485 20.39
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 22 4.38
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.