lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
37106    Sześcian sumy WAP003 22 89.29
37104    Kwadrat sumy WAP001 31 81.63
37105    Kwadrat liczby WAP002 25 78.38
12699    Droga do szkoły TRASSY 920 78.12
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 548 76.77
25277    Następna litera NEXTCHAR 556 69.91
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 615 68.98
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 647 63.29
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 667 62.87
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 501 61.90
12644    Ile za benzynę BENZYNA 928 61.51
13140    Prosta mediana MDMDMD 726 60.41
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 400 59.03
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 807 57.58
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 549 57.38
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1131 56.10
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 509 52.80
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 694 51.65
1502    Samolot POTSAM 1063 51.54
17051    Roznica cyfr RCYFR 729 50.42
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 802 49.62
12835    Godziny i minuty HOURS 881 48.41
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 753 40.97
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 636 40.91
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 767 40.80
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 432 37.36
12582    Pole trapezu POLTR 1012 37.20
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1079 36.82
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 418 36.42
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 885 34.26
32901    Po prostu suma CHRITDE 338 31.78
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 433 29.66
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 511 20.56
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 28 4.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.