lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
12699    Droga do szkoły TRASSY 1111 78.28
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 702 75.18
38742    Miara kąta w n-kącie foremnym JASIO64 56 72.15
25277    Następna litera NEXTCHAR 687 70.15
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 731 69.48
37105    Kwadrat liczby WAP002 206 69.03
37104    Kwadrat sumy WAP001 219 66.38
37106    Sześcian sumy WAP003 201 66.25
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 788 65.00
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 655 61.42
12644    Ile za benzynę BENZYNA 1135 61.08
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 797 59.83
13140    Prosta mediana MDMDMD 851 59.15
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 484 58.40
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 959 57.68
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 661 56.08
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1403 54.22
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 597 53.27
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 860 52.71
17051    Roznica cyfr RCYFR 899 52.04
1502    Samolot POTSAM 1297 51.69
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 992 51.09
12835    Godziny i minuty HOURS 1075 46.81
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 770 41.03
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 894 40.94
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 936 40.63
12582    Pole trapezu POLTR 1256 37.60
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 611 37.26
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1292 37.00
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 492 36.25
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 1072 35.18
32901    Po prostu suma CHRITDE 417 32.03
38735    Suma liczb naturalnych JASIO63 55 30.05
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 591 29.65
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 598 20.52
37909    JASIO testowe JASIO1 35 13.01
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 37 4.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.