Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_03_05 - Liczba prostokątów

no tags 

Prostokąty

Dla podanego zbioru punktów w prostokątnym układzie współrzędnych wyznacz liczbę czwórek punktów będących wierzchołkami prostokąta.

Wejście
W pierwszym wierszu znajduje się liczba punktów n (0<n≤1000)
W kolejnych n wierszach znajdują się po dwie całkowite wartości współrzędnych punktu: xi, yi (-1000000≤xi, yi≤1000000). Należy założyć, że żadna para punktów nie pokrywa się.


Wyjście
Na wyjściu należy wypisać liczbę różnych prostokątów o wierzchołkach należących do zbioru punktów podanych na wejściu.


PrzykładWejście
25
4 3
-5 -2
1 3
-5 1
8 2
3 -2
3 2
-1 3
7 -1
8 4
-3 1
-2 -1
-2 2
5 2
-4 5
6 3
-1 -1
-6 -3
4 1
-1 6
-5 0
0 4
5 4
-4 -2
1 6

Wyjście
7


Added by:Mariusz Śliwiński
Date:2012-12-13
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64 GOSU
Resource:ALGOLIGA