Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_03_08 - Prezent

no tags 

 

Prezent
 
Święty Mikołaj z workiem prezentów odwiedził Jasia. 
Ponieważ Jasiu ne był do końca grzeczy, może sobie wybrać prezent, ale nie najdroższy. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy we worku wszystkie przezenty są jednakowej watości, wtedy Jasiu ma szczęście i 
może wybrać dowolny prezent. Mikołaj wyjmuje więc wszystkie prezenty, a Jasiu dokonuje najlepszego dla siebie wyboru - 
prezentu jak najbardziej wartościowego. Twoim zadaniem jest określić wartość prezentu jaki wybrał Jasiu

Święty Mikołaj z workiem prezentów odwiedził Jasia. Ponieważ Jasiu nie był do końca grzeczny, może sobie wybrać prezent, ale nie najdroższy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w worku wszystkie prezenty są jednakowej wartości, wtedy Jasiu ma szczęście i może wybrać dowolny prezent. Mikołaj wyjmuje więc wszystkie prezenty, a Jasiu dokonuje najlepszego dla siebie wyboru - prezentu jak najbardziej wartościowego. Twoim zadaniem jest określić wartość prezentu jaki wybrał Jasiu.

 

Wejście

Ciąg liczb naturalnych określających wartości prezentów zakończony liczbą 0 (liczba 0 nie jest wartością prezentu). Wartosć prezentu nie przekracza 9*108 oraz ilość prezentów jest mniejsza niż 3*106.

Wyjście

Wartość prezentu Jasia.

Przykład

Wejście:
1 2 3 0

Wyjście:
2

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2012-12-13
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64