Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_05_08 - Gejzery

no tags 

Bajtłomiej (ten sam, który swego czasu pisał programy dla Bajtockiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) otrzymał zlecenie od współpracującego z BIOS-em Instytutu Badań Magmatycznych. Ten utalentowany informatyk musi teraz oprogramować system zbierający dane na temat aktywności gejzerów, z których znane są północne regiony Bajtocji.

Projekt realizowany przez IBM zakłada, że w obserwowanym rejonie wybudowana zostanie stacja badawcza, do której docierać będą sygnały z czujników zainstalowanych przy każdym z występujących tam gejzerów. Czujnik wyśle sygnał do stacji za każdym razem, kiedy zmieni się stan aktywności gejzeru (czyli kiedy rozpocznie się lub zakończy wyrzut wody). Sygnał z czujnika będzie miał format: G x y (gdzie x i y to współrzędne gejzeru). Każdy gejzer znajduje się w miejscu o innych współrzędnych. Nie ma gejzeru w miejscu, w którym jest stacja.
Dodatkowo, na każde żądanie IBM-u, Bajtłomiej powinien składać raport na temat aktualnego stanu gejzerów. Żądanie raportu będzie miało format: R a b. Należy wtedy podać, ile spośród gejzerów znajdujących się w odległości od stacji nie mniejszej niż a i mniejszej niż b (czyli z przedziału [a,b) ), jest aktualnie aktywnych (trwa wyrzut wody). 

Wejście

W pierwszej linii dwie liczby całkowite xs i ys (–106 xs,ys106), oznaczające współrzędne stacji.
Następnie, nieokreślona liczba linii, z których każda zawiera jedną z dwóch możliwych informacji: sygnał z czujnika lub żądanie raportu.
Sygnał z czujnika ma postać: G x y, gdzie x i y to liczby całkowite (–106 x,y ≤ 106).
Żądanie raportu ma postać: R a b, gdzie a i b to liczby całkowite (0a < b109).

Wyjście

Dla każdego żądania raportu, w osobnej linii, jedna liczba całkowita, oznaczająca: ile spośród gejzerów znajdujących się w odległości d od stacji, takiej że ad < b, jest aktualnie aktywnych.

Przykład

Wejście:
0 0 G 1 1 G 2 2 R 0 2 R 0 3 G 1 1 R 0 3 R 2 3 G 2 2 R 0 3 G 1 1
G 3 4 R 0 5
R 5 9 Wyjście: 1 2 1 1 0 1
1

Added by:Witold Długosz
Date:2013-04-03
Time limit:1s-7s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:ALGOLIGA