Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_08_04 - Szpieg u bram wioski

no tags 

Jasio nadal kontynuuje swoją wielką kampanię w ulubionej grze strategicznej. Wciąż toczy zaciętą walkę z potężnym Zbójem i czuje, że powoli traci przewagę. Jak do tej pory, szpiedzy Jasia bezskutecznie próbują przedostać się do wiosek przeciwnika i zdobyć informacje, które pozwoliłyby naszemu bohaterowi pokonać wroga. Problem jest tego typu, że gdy szpieg zbliża się do bram wioski, słyszy pewne niezrozumiałe słowo i żeby wejść do środka musi prawidłowo podać pasujące do słowa hasło. Jasiu dowiedział się z pewnego źródła, że Zbój cierpi na chorobę, która się zwie "aibohphobia" - lęk przed palindromami. Palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej np.:

"a kilku klika", "asa loguj u golasa" czy "julu, mysz sama, masz, symuluj". 

Z innego źródła dowiedział się, że hasłem może być liczba, która reprezentuje ilość liter najdłuższego podciągu, który jest palindromem.

Pomóż ponownie naszemu strategowi i napisz program, który być może rozwiąże wszystkie problemy Jasia.

Wejście

Nieokreślona ilość wierszy. Każdy wiersz składa się z n małych liter języka angielskiego (n ≤ 104). 

Wyjście

Dla każdego wiersza jedna liczba określająca ilość znaków przypadająca na najdłuższy palindrom spełniający kryteria zadania.

Przykład

Input:
algoliga
kokosek
macbon
witman
damians
adambak
narbej
mrozik
mariosoft
kaspro

Output:
5
5
1
1
3
3
1
1
3
1

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2013-06-27
Time limit:1s-25s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64