Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_12_02 - Punkty w kole

no tags 

Dla koła o danym promieniu r oraz środku o współrzędnych całkowitych znajdź liczbę punktów o współrzędnych całkowitych znajdujących się wewnątrz lub na brzegu tego koła.

Wejście

W pierwszej linii znajduje się liczba testów t (t ≤ 5000). Każdy test składa się z jednej liczby naturalnej r (0 < r ≤ 36963).

Wyjście

Dla każdego testu ilość punktów siatki układu współrzędnych w kole o promieniu r.

Przykład

Wejście:
1
1 Wyjście: 5

Ilustracja do przykładu

Punkty w kole


Added by:Piotr Kąkol
Date:2013-11-22
Time limit:1s-6s
Source limit:4096B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All
Resource:ALGOLIGA