Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_13_10 - To zadanie jest łatwe!

no tags 

Jak to mówią "Reklama dźwignią handlu!". Skoro tu jesteś, to przemówiła do ciebie nazwa zadania i masz nadzieję, że jest ona prawdziwa. Niestety, reklamy i spoty nie zawsze mówią prawdę i często czujemy się oszukani przez system. Czytając to zastanawiasz się, czy autor jest uczciwy i rzeczywiście umieścił łatwe zadanie, czy tylko chciał, aby ilość odwiedzin tej strony była większa? Przekonaj się sam czytając treść zadania:

Sprawdź, czy istnieje taki podciąg (niekoniecznie spójny) pierwszego ciągu, który jest równoważny drugiemu ciągowi.

Wejście

W pierwszym wierszu liczba t określająca ilość zestawów danych, gdzie t < 105.

Każdy zestaw składa się z dwóch ciągów wielkich liter języka łacińskiego. Każdy ciąg ma co najmniej jeden i co najwyżej 103 znaków.

Wyjście

Dla każdego zestawu wypisz "Tak", jeśli z pierwszego ciągu można wybrać taki podciąg, który jest równy drugiemu ciągowi lub napis "Nie" w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście:
4
ALGOLIGA GOLA
LATWEZADANIE LATANIE
SSAK KAS
ALAMA ALAMAKOTA

Wyjście:
Tak
Tak
Nie
Nie

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2013-11-16
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64