Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_17_05 - Ogród Jasia II

no tags 

Ogród Jasia II


    Jasiu także i w tym roku ma piękny ogród pełen różnobarwnych kwiatów. Do tej pory część kwiatów w ogrodzie nawadniał zraszacz, a część Jasiu podlewał konewką. W tym roku postanowił, że sam zrobi zraszacz, który swoim zasięgiem będzie obejmował wszystkie kwiaty w ogrodzie. Ponieważ Jasiu nie lubi marnować wody, zraszacz musi mieć jak najmniejszy promień zasięgu, pozwalający nawadniać wszystkie kwiaty. Znając współrzędne wszystkich kwiatów w ogrodzie, pomóż Jasiowi i oblicz promień działania zraszacza.
Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (2 ≤ n ≤ 1000), oznaczająca liczbę kwiatów w ogrodzie. Dalej w n wierszach podane są współrzędne kwiatów, w każdym wierszu dwie liczby całkowite x, y (-104 < x, y < 104). Należy założyć, że żadne dwa kwiaty nie rosną w tym samym miejscu.

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać najmniejszy promień zasięgu zraszacza, z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, który umiejscowiony w odpowiednim miejscu będzie nawadniał wszystkie kwiaty w ogrodzie.

Przykład

Wejście
14
1 3
1 4
2 2
3 1
6 1
7 2
2 5
3 6
4 4
5 3
6 6
7 5
8 3
8 4

Wyjście
3.54

Rysunek do przykładu.
ogród Jasia


Added by:Mariusz Śliwiński
Date:2014-07-01
Time limit:1s-2s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:ALGOLIGA