Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AL_28_02 - Kolejki

no tags 

Jaś musi wstąpić do 3 kiosków. Każdy z tych kiosków ma kolejkę. W kolejce do pierwszego kiosku jest A osób, do drugiego B osób i do trzeciego C osób. Ponadto w pierwszym kiosku jedna osoba jest obsługiwana w a minut, w drugim kiosku w b minut, a w trzecim kiosku w c minut. Jaś zastanawia się w jakiej kolejności powinien kupować w kioskach, żeby zajęło mu to najmniej czasu. Czy jesteś w stanie mu pomóc ?

Wejście

Liczba zestawów danych T (1 ≤ T ≤ 104).

Każdy zestaw danych składa się z dwóch linii.

W pierwszej linii znajdują się liczby całkowite A, B i C (1 ≤ A, B, C ≤ 109).

W drugiej linii znajdują się liczby całkowite a, b i c (1 ≤ a, b, c, ≤ 109).

Wyjście

Dla każdego zestawu danych wypisz wynik: najmniejszą ilość minut jakie spędzi Jaś kupując i czekając w kioskach.

Przykład

Wejście:
3
3 3 3
4 4 4
1 3 2
2 3 1
1 1 1000000000
1 1 1000000000
Wyjście:
24
12
1000000001000000000

Wyjaśnienie do przykładu 1: Najpierw Jaś staje w kolejce do kiosku 1. Czeka 12 minut aż wszystkie osoby w kolejce zostaną obsłużone, potem jest obsługiwany przez kolejne 4 minuty. Następnie przechodzi do kiosku 2, do którego nie ma już żadnej kolejki. Jest obsługiwany w 4 minuty. I w końcu w ostatnim kiosku 3 też jest obsługiwany w 4 minuty. Razem 24 minuty.


Added by:Bartek
Date:2016-06-16
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: GOSU