Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AOISH010 - ՏՈՐԹ-2

no tags 

   Արմենի ծննդյան տարեդարձին կմասնակցի M կամ N մարդ (այդ թվում նաև Արմենը), որոնց Արմենը տորթ կհյուրասիրի: Պահանջվում է որոշել, թե նվազագույնը քա՞նի մասի պետք է բաժանել տորթը, որպեսզի վերը նշված երկու քանակների դեպքում էլ բոլորին հասնի նույն քանակությամբ:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքի միակ տողում տրված են երկու ամբողջ թվեր M, N (1≤M,N≤30000): 

Ելքային տվյալներ

   Միակ տողում պետք է արտածել որոնելի թիվը: 

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2 3

4

2

2 4

4

Դիտողություն. Առաջին օրինակում տորթը պետք է բաժանել հետևյալ մասերի 1/3, 1/3, 1/6, 1/6: Եթե խնջույքի մասնակիցները երկուսն են, ապա նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ուտի 1/3+1/6, իսկ երեք մասնակցի դեպքում` 1/3,1/3, 1/6+1/6=1/3: 

 


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2014-02-09
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:AOI, Շիրակ 2012