Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

AOISH019 - ՍՈւՆԿ ՀԱՎԱՔՈՂՆԵՐԸ

no tags 

   Արմենը, Կարենը և Արտակը, վերադառնալով անտառից, որոշեցին նստել և մի փոքր հանգստանալ: Այդ ընթացքում նրանք, ըստ ձևավորված ավանդույթի, սկսեցին բաժանել իրենց հավաքած սնկերը: Սկզբում Արմենը ընկերներին տվեց այնքան սունկ, որքան նրանք արդեն ունեին: Հետո Կարենը Արմենին և Արտակին տվեց այնքան սունկ, որքան նրանց մոտ կար տվյալ պահին: Որպեսզի ընկերներից հետ չմնար, Արտակը նրանց տվեց այնքան սունկ, որքան նրանք ունեին տվյալ պահին: Եվ այդ պահին ընկերները զարմանալիորեն պարզեցին, որ բոլորն էլ ունեն հավասար քանակությամբ սունկ: Հայտնի է, որ միասին նրանք հավաքել էին n սունկ:

   Պահանջվում է որոշել, թե քա՞նի սունկ ուներ նրանցից յուրաքանչյուրը մինչ այս բաժանումը:

Մուտքային տվյալներ

   Մուտքում տրված է  բնական թիվը (≤ 30000):

Ելքային տվյալներ         

   Ելքում պետք է արտածել բացատներով անջատված երեք թիվ՝ համապատասխանաբար Արմենի, Արտակի և Կարենի հավաքած սնկերի քանակները:

Օրինակներ

Stdin

Stdout

1

120

65 20 35

2

240

130 40 70


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2014-02-09
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:AOI, Շիրակ 2014