Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

BAJTELEK - Rysunki Bajtelka

no tags 

Bajtelek syn króla Bajtazara bardzo lubi układać zagadki i pastwić się nad drukarką swojego ojca. Dzisiaj postanowił połączyć te dwa zainteresowania. Przygotował serię rysunków na komputerze i wydrukował je. Jego tata zadzwonił ze szczytu Unii Bajtockiej i koniecznie chciał się dowiedzieć co jego syn namalował i ile poszło na to cennego tuszu. Bajtelek podał taki opis swoich rysunków:
- wszystkie składają się z dwóch obszarów, czarnego otoczonego w całości szarym.
- brzeg czarnego i szarego obszaru jest łamaną zamkniętą bez samoprzecięć
nastepnie podał opis dwóch łamanych dla każdego rysunku.

Bajtazar uznał, że masz za mało pracy podczas szczytu i zlecił ci napisanie programu, ktory obliczy ilość zużytego tuszu. Na zakolorowanie jednego centymetra kwadratowego na czarno zużywa się dziesięć bitokul tuszu, a na zakolorowanie jednego centymetra kwadratowego na szaro potrzeba sześć bitokul tuszu. Bitokula jest tak dobraną jednostką, że ilość zużytego tuszu zawsze wychodzi całkowita.

Wejście

W pierwszym wierszu jest podana jedna liczba całkowita n - liczba rysunków. W 2n kolejnych wierszach są opisy brzegów czarnego i szarego obszaru Opis brzegu czarnego obszaru składa sie z ciągu par liczb całkowitych -100000 <= x , y <=100000 - współrzędnych kolejnych wierzchołków łamanej (w cm).
Opis zaczyna się i kończy tą samą parą liczb. Opis zewnętrznego brzegu szarego obszaru jest analogiczny. Łamana otaczająca szary obszar znajduje się zawsze na zewnątrz łamanej otaczającej czarny obszar.
Wierzchołki podane są w takiej kolejności, że idąc wzdłuż łamanej według opisu mamy ciemniejszy obszar po lewej stronie.
Po każdym teście następuje pusta linia. 

Wyjście

Wypisz n liczb całkowitych równych ilości zużytego tuszu w bitokulach.

Przykład

Wejście:
2
1 2 2 1 2 2 1 2
0 2 3 0 2 3 0 2
2 3 5 2 3 3 5 4 2 3 1 5 1 3 5 0 3 2 5 1 6 2 4 3 6 3 6 4 7 4 7 1 6 1 6 0 8 0 8 5 1 5 Wyjście: 23 139

Added by:Adam Dzedzej
Date:2005-05-06
Time limit:9s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All
Resource:III BFN