Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

BFCHAL - Brainfck thách đố

no tags 

Đây là bài tập Brainfuck được thêm vào phỏng theo mong muốn của nhiều bạn, mình add vào để mọi người thỏa sức tìm hiểu ngôn ngữ thú vị này. Vì những dạng bài tập nhập xuất kiểu này tương đối dễ. Nên đề bài tương đối gọn đúng với cái tên thách đố :P

NHÌN TEST MÀ ĐOÁN ĐỀ ^^

Giới hạn : chuỗi không quá 100 ký tự, eof = -1

Input:

iamvietnamese

Output:

IAMVIETNAMESE


Added by:Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK
Date:2008-07-10
Time limit:0.100s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ADA95 ASM32 BASH C CSHARP CPP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL FORTRAN HASK ICON ICK JAVA JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM qobi SCM guile ST WHITESPACE