Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

DAPPLES - Śmiercionośne Jabłka

no tags 

W Megabajtolandii doszło do strasznej katastrofy ekologicznej. Na jej skutek ludzie nie mogą się już więcej rozmnażać, a dzieci (te, które się urodziły wcześniej) rosną do bardzo różnych wysokości. W Megabajtolandii istnieje wiele sadów z jabłoniami. Jabłka jednak mają to do siebie, że lubią spadać z drzew, także na głowy przechodzących w pobliżu ludzi. W zaistniałej sytuacji życie każdego mieszkańca Megabajtolandii jest bardzo ważne. Powołano więc specjalną komisję, która dla danego sadu, w którym rośnie pewien gatunek jabłek, wyznaczyła minimalną prędkość z jaką lęcące jabłko jest w stanie zabić człowieka trafiając go w głowę. Badanie przeprowadzono tuż przed owocowaniem jabłoni. Właścicieli sadów zobowiązano, aby obcięli swoje drzewa na taką wysokość, aby spadające z nich jabłka nie mogły zabić żadnego mieszkańca Megabajtolandii. Pomóż sadownikom wyznaczyć plan obcinania drzew na najbliższe 20 lat.

Zadanie

Mając daną aktualną populację Megabajtolandii i niebezpieczną prędkość jabłka wyznacz plan obcinania drzew na najbliższe 20 lat. Każdy mieszkaniec jest opisany przy pomocy swojego wieku oraz aktualnego wzrostu w centymetrach. Wiemy, że każdy mieszkaniec Megabajtolandii rośnie ze stałą prędkością do wieku 20 lat. W momencie ukończenia 20-tego roku życia człowiek przestaje rosnąć i do końca życia ma ten sam wzrost. Dla pewności naszych obliczeń zakładamy, że przez te 20 lat nikt w Megabajtolandii nie umrze. Przyjmujemy też, że stała grawitacji wynosi 10m/s^2. Być może jest to oczywiste, ale warto również zaznaczyć, że jabłka nigdy nie rosną idealnie na czubku jabłoni.

Specyfikacja wejścia

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna dodatnia liczba całkowita, oznaczająca liczbę zestawów testowych, które dalej pojawią się na wejściu. Każdy zestaw ma następującą postać. W pierwszej linii zestawu znajduje się liczba całkowita V oznaczająca prędkość jabłka mogącego zabić w m/s (0 < V ≤ 1.000). W drugim wierszu znajduje się liczba N oznaczająca liczbę mieszkańców Megabajtolandii (1 ≤ N ≤ 100.000). W kolejnych N wierszach mamy opisanych mieszkańców. Każdego mieszkańca charakteryzować będą trzy liczby całkowite a, b i c oznaczające odpowiednio aktualny wzrost w centymetrach, wiek w latach, oraz współczynnik wzrostu w centymetrach na rok. (0 < a ≤ 250, 0 ≤ b ≤ 100, 0 ≤ c ≤ 20)

Specyfikacja wyjścia

Wynikiem powinno być 21 wierszy. W i-tym wierszu powinna się znajdować liczba i-1, następnie dwukropek, a potem po spacji wysokość, na jakiej trzeba obciąć drzewa podana w centymetrach (z dokładnością do centymetra). W pierwszym wierszu jest podane na jakiej wysokości trzeba zrobić cięcie zaraz po badaniu.

Przykład

Wejście

1
5
3
120 12 10
180 21 20
168 99 1

Wyjście

0: 245
1: 255
2: 265
3: 275
4: 285
5: 293
6: 293
7: 293
8: 293
9: 293
10: 293
11: 293
12: 293
13: 293 
14: 293
15: 293
16: 293
17: 293
18: 293
19: 293
20: 293

Added by:adrian
Date:2005-11-26
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All
Resource:MWPZ 2003