Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

DIJKSTRA - Dijkstra

no tags 

Policz najkrótszą ścieżkę między podanymi wierzchołkami w danym grafie.
Wskazówka: Użyj algorytmu Dijkstry.
Wskazówka 2: set i cin/cout wystarczą wydajnościowo (sync_with_stdio(0)).

Wejście

pierwszy wiersz - liczba testów
Dla każdego testu podane są liczby V, K (liczba wierzchołków, liczba krawędzi),
a następnie w K wierszach podane są trójki liczb:
ai, bi, ci
Określają one, że graf zawiera krawędź skierowaną z ai do bi,
której waga to ci.
Pod tymi linijkami znajduje się para liczb A i B.
A to wierzchołek startowy, B - końcowy.
Liczby na wejściu są z zakresu 0..10000.

Wyjście

Należy podać dla każdego testu (w osobnych wierszach) liczbę C - długość najkrótszej ścieżki z wierzchołka A do B. Jeżeli w grafie nie istnieje ścieżka z A do B, dla tego testu program powinien wypisać słowo NIE

Przykład

Input:
3
3 2
1 2 5
2 3 7
1 3
3 3
1 2 4
1 3 7
2 3 1
1 3
3 1
1 2 4
1 3

Output:
12
5
NIE

Added by:Robert Rychcicki
Date:2008-11-21
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL FORTRAN HASK ICON ICK JAVA JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM qobi SCM guile ST WHITESPACE