Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

ETI07E7 - Wiosna radosna

no tags 

Wraz z nadejściem ciepłych, majowych dni Jaś i Staś postanowili wybrać się na majówkę. Lista potrzebnych przedmiotów jest bardzo długa, a plecaki, niestety, tylko dwa! Każdy przedmiot ma swoją wartość oraz rozmiar. Plecaki natomiast nie są workami bez dna i nie zmieszczą wszystkich rzeczy. Plecak Jasia ma rozmiar J, natomiast plecak Stasia ma rozmiar S. Zadaniem braci jest upakowanie w obu plecakach najbardziej wartościowego zestawu przedmiotów (każdy zabrany przedmiot zostaje umieszczony albo w plecaku Jasia, albo w plecaku Stasia).

Wejście

W pierwszym wierszu podane są trzy wartości całkowite oznaczające odpowiednio liczbę przedmiotów n (n <= 100), rozmiar plecaka Jasia J (J <= 500) oraz rozmiar plecaka Stasia S (S <= 500). W kolejnych n wierszach podane są pary liczb całkowitych o wartościach nie większych niż 100, oznaczające wartości i rozmiary przedmiotów.

Wyjście

W pierwszym wierszu należy podać możliwie największą łączną wartość wszystkich zapakowanych przedmiotów. W drugim wierszu należy wypisać numery wszystkich przedmiotów zapakowanych do pierwszego plecaka. W trzecim wierszu należy wypisać numery wszystkich przedmiotów zapakowanych do drugiego plecaka (w kolejności numerów z listy wejściowej).

Przykłady

Zestaw przykładowy 1

Wejście:
6 4 3
4 1
6 2
3 2
2 1
1 1
3 3

Wyjście:
16
1 2 4
3 5

Zestaw przykładowy 2

Wejście:

4 6 3
1 2
2 2
4 4
3 2

Wyjście:
9
3 4
2

Added by:mima
Date:2006-11-15
Time limit:1s-10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All