Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

ETI07F1 - Igiełka

no tags 

Druh Jaś z zastępu "Podwójna Helisa" zgłosił sie na ochotnika do egzaminu na sprawność "Igiełka", która polega na zszyciu jak największej liczby namiotów. Każdy z n (1 <= n <= 100) namiotów wymaga naprawy, mniejszej lub większej, zarówno zielonego tropiku jak i żółtej powłoki wewnętrznej, do czego potrzeba ai metrów nici koloru zielonego (do tropiku) oraz bi metrów nici koloru żółtego (do powłoki wewnętrznej) dla namiotu o numerze i (wartości całkowite z przedziału [1,10]). Zastępowy wręczył Jasiowi dwie szpulki nici: A (1 <= A <= 200) metrów nici w kolorze zielonym oraz B (1 <= B <= 200) metrów nici w kolorze żółtym i postawił przed nim zadanie zszycia jak największej liczby namiotów.

Wejście

W pierwszej linii podana została liczba namiotów n oraz długości nici zielonej A i żółtej B. W każdej z następnych n lini podane zostały dwie liczby oddzielone spacją określające wymagania dla kolejnych namiotów (1,2,...,n): ile metrów nici zielonej i żółtej potrzeba do jego naprawy. Wszystkie wartości na wejściu są liczbami całkowitymi nieujemnymi.

Wyjście

Na wyjściu należy podać największą liczbę namiotów, które Jaś zdoła naprawić korzystając z dostępnych szpulek nici.

Przykład 1

Wejście:
5 10 15
3 4
7 2
1 9
2 1
4 6
Wyjście:
3

Przykład 2

Wejście:
4 6 6
2 1
1 5
3 3
1 2
Wyjście:
3

Added by:mima
Date:2007-02-13
Time limit:1s-2s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: NODEJS PERL6 VB.NET