Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

FR_01_11 - Dodawanie czy odejmowanie

no tags 

Mały Jasio bardzo lubi rozwiązywać zadania z matematyki. Dziś na lekcji uczniowie ćwiczą dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Dla Jasia takie zadania nie stanowią żadnego problemu i gdy jeszcze wszyscy uczniowie zmagają się z zadaniami, nasz bohater już dawno je rozwiązał. Nauczyciel widząc, że jego uczeń jest bardzo bystry postanowił dać mu zadanie innego typu:

"Jasiu, masz tu cztery liczby naturalne: 2 3 1 4. Wstaw pomiędzy te liczby znak + lub - , tak aby otrzymać wynik 0."

I to zadanie nie sprawiło problemu. Uczeń przedstawił następujące rozwiązanie: 2 + 3 - 1 - 4 = 0. Nauczyciel zdumiony talentem Jasia zadał podobne zadanie, z tą różnicą, że liczb było znacznie więcej. Tym razem to zadanie okazało się większym problemem i po dłuższej chwili Jasio zaczął się zastanawiać, czy w ogóle można otrzymać wynik zadany przez nauczyciela.

Jako starszy brat/siostra, pomóż Jasiowi i napisz program, ktory stwierdzi, czy można tak dopasować znaki + i -, aby otrzymać zadany wynik.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość zadanych liczb przez nauczyciela (1 < n < 1001).

W drugim wierszu n liczb naturalnych nie większych niż 100.

W trzecim wierszu jedna liczba q (q < 100001) określająca liczbę zapytań.

Każde zapytanie składa się z jednej liczby całkowitej a, przedstawiającej szukany wynik (|a| < 105).

Wyjście

Dla każdego zapytania napis Tak, jeśli można otrzymać zadany wynik lub  Nie w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
4
2 3 1 4
5
0
-10
-6
10
20

Output:
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie

Added by:Marcin Kasprowicz
Date:2014-03-26
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:FRAKTAL