Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

FR_02_M4 - Małe szyfrowanko

no tags 

Istnieje pewien szyfr, którego działanie jest oparte na tablicy, składającej się z 26 kolumn i 26 wierszy wypełnionych literami.
Pierwszy wiersz zaczyna się od A i kończy na Z (A,B,C,...,Z - alfabet angielski),
pierwsza kolumna składa się z tych samych liter w tej samej kolejności.
Czytając litery z tablicy w prawą stronę lub w dół, zawsze będziemy odczytywali alfabet angielski w kolejności (możliwe są przeskoki z litery Z na literę A).
Twoim zadaniem będzie zaszyfrować podaną wiadomość, skłądającą się z ciągu dużych liter alfabetu angielskiego tym szyfrem.
Na wejście zostanie podane słowo-klucz oraz ciąg liter do zaszyfrowania.
Szyfr działa w następujący sposób:
Załóżmy, że nasz ciąg liter wygląda następująco: TO ZADANIE NIE JEST TRUDNE, a słowo-klucz: SZYFR.
Ze słowa klucza musimy ułożyć ciąg liter o tej samej długości, co ciąg
który będziemy musieli zaszyfrować (Słowo-klucz może być dłuższe od wiadomości). Wygląda to w następujący sposób:

TO ZADANIE NIE JEST TRUDNE
SZ YFRSZYF RSZ YFRS ZYFRSZ

Dzięki takiemu układowi otrzymujemy współrzędne liter z tablicy, które podstawimy za litery z właściwej wiadomości. Współrzędne pierwszej litery to (T,S), drugiej (O,Z),trzeciej (Z,Y) itd...
Szyfrując wiadomość trzeba pamiętać o zachowaniu spacji pomiędzy słowami.

Wejście

W pierwszym wierszu podana zostanie liczba t (t<=1001), która określa ilość zestawów danych.
Jeden zestaw danych składa się z dwóch wierszy. W pierwszym słowo-klucz (jeden wyraz),
zaś w drugim wiadomość - ciąg wyrazów oddzielonych spacjami lub pojedynczy wyraz, który należy zaszyfrować według klucza.
Słowo-klucz jak i wiadomość zawierają maksymalnie 10001 znaków.


Wyjście

t wierszy, w każdym zaszyfrowana wiadomość.

Przykład:

Wejście

3
KOT
ALA MA KOTA
TOK
BOLEK I LOLEK
RAK
SZYFROWANIE


Wyjście

KZT WO DYHT
UCVXY S ECVXY
JZIWRYNAXZE


Added by:Igor Czeczot
Date:2014-09-13
Time limit:1s-3s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:FRAKTAL