Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

GSPI75_3 - ՈՂՋՈւՅՆ

no tags 

  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 75 ամյակին 
նվիրված  ինֆորմատիկա առարկայից կազմակերպվող ներբուհական օլիմպիադային մասնակցում էին n տղա և m աղջիկ:

  Ժյուրիի նախագահը, սպասելով օլիմպիադայի մասնակիցներին, նկատեց, որ յուրաքանչյուր տղա, մտնելով համակարգչային լաբորատորիա, սեղմում է բոլոր տղաների ձեռքերը և յուրաքանչյուր աղջկա ասում է ողջույն, ընդ որում աղջիկները նրան ևս պատասխանում են ողջույն: Աղջիկների հետ ամեն ինչ ավելի պարզ է: Յուրաքանչյուր աղջիկ, մտնելով համակարգչային լաբորատորիա, յուրաքանչյուրին ասում է ողջույն և նույն կերպ էլ նրան են պատասխանում:

  Ժյուրիի նախագահին հետաքրքրեց, թե ընդհանուր առմամբ քա՞նի ձեռքսեղմում տեղի ունեցավ և քա՞նի անգամ հնչեց ողջույն բառը, եթե բոլոր մասնակիցները հաջորդաբար են մտնում համակարգչային լաբորատորիա:  

Մուտքային տվյալներ

  Տրված են երկու ամբողջ թիվ n և m (1≤n≤104; 0≤m≤104):

Ելքային տվյալներ

  Արտածել ձեռքսեղմումների և ողջույնների թիվը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 2

0 6

2

5 0

10 0


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-04
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:ԳՊՄԻ, ներբուհական, 2009