Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

JLITOSL - Liczba na słowo

no tags 

Jaś zaczął pracować w dziale firmy odpowiedzialnym za finanse. Do jego codziennych obowiązków należy wypełnianie przelewów pocztowych za różnego rodzaju płatności. Po kilku dniach zaczął odczuwać zniechęcenie, gdy po raz setny musiał na przelewie wypisywać słownie kwotę.

Pomoż Jasiowi i napisz program, który będzie zamieniał liczbę na jej zapis słowny.

Wejście

W pierwszym wierszu podana jest liczba testów t do wykonania (liczba naturalna z przedziału 1..1000). W następnych t wierszach liczba naturalna z przedziału 1..1012.

Wyjście

Na wyjściu powinny być wyświetlane w osobnych wierszach odpowiedniki liczb naturalnych podanych na wejściu w zapisie słownym (w wyrazach nie używamy polskich znaków). W zapisie należy użyć następujących skrótów: tys. - tysiąc, mln. - milion, mld. - miliard, bln. - bilion.

Przykład

Wejście:
5
1
12
345
1459
123456789

Wyjście:
jeden dwanascie trzysta czterdziesci piec jeden tys. czterysta piecdziesiat dziewiec sto dwadziescia trzy mln. czterysta piecdziesiat szesc tys. siedemset osiemdziesiat dziewiec

Added by:Jarosław Drzeżdżon
Date:2007-02-18
Time limit:0.100s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All