Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

JROWLIN - Równanie liniowe

no tags 

Równanie liniowe jest postaci ax+b=c, gdzie a, b, c są liczbami rzeczywistymi. Niewiadomą jest x, która również jest liczbą rzeczywistą. Równanie to może mieć jedno rozwiązanie, brak rozwiązań lub nieskończenie wiele rozwiązań.

Input

W pojedyńczej linii podane są trzy liczby rzeczywiste zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

Output

Rozwiązaniem problemu jest liczba rzeczywista zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku w przypadku, gdy równanie liniowe ax+b=c posiada rozwiązanie. W przypadku braku rozwiązania powinien zostać wydrukowany napis BR, a w przypadku nieskończenie wielu rozwiązań napis NWR

Example 1

Input:
0.52 1.60 -5.44

Output:
-13.54

 

Example 2

Input:
0.00 2.00 3.00

Output:
BR

 

Example 3

Input:
0.00 2.00 2.00

Output:
NWR

Added by:Jarosław Drzeżdżon
Date:2007-01-16
Time limit:0.226s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All