Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

JSUMRZYM - Dodawanie rzymskie

no tags 

Dnia 01.01.2200 był sądnym dniem dla Eurolandu. Nowy przywódca zażądał, by zmienił się układ klawiatury komputera, zamiast cyfr arabskich miały pojawić się cyfry rzymskie. Natomiast same komputery miały wynik podawać w zapisie rzymskim. Cóż pozostało programistom komputerów... zabrali się do pracy. Na początku chcą zająć się operacją dodawania dwóch liczb rzymskich...

Input

Na wejściu w pojedyńczych wierszach podawane są dwie liczby rzymskie oddzielone spacją. Liczby rzymskie są z przedziału I..M (w zapisie arabskim 1..1000).

Output

Na wyjściu w osobnych wierszach podany jest wynik dodawania odpowiednich dwóch liczb podanych na wejściu w zapisie rzymskim.

Example

Input:
I II
IV V
CXXIII CCLVI

Output:
III
IX
CCCLXXIX


Added by:Jarosław Drzeżdżon
Date:2007-02-18
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET