Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

JZYCIE - Gra w życie

no tags 

Brytyjski matematyk John Conway opracował w 1970 r. tak zwaną "grę w życie" - uproszczoną symulację rozwoju kolonii komórek, której rozmaite własności stały się przedmiotem rozważań matematyków i informatyków.

 

Gra toczy się na prostokątnej planszy podzielonej na pola. Każde pole może być żywe (jest na nim komórka) bądź martwe. W jednej jednostce czasu, każde pole sprawdza stan swoich sąsiadów i uzależnia od tego własną wartość. Jeżeli żywa komórka jest otoczona przez mniej niż 2 bądź więcej niż 3 komórki, umiera z osamotnienia bądź braku przestrzeni życiowej. Jeżeli puste (martwe) pole jest otoczone przez dokładnie trzy komórki, pojawia się na nim nowa. Za "otoczenie" uważamy osiem pól bezpośrednio sąsiadujących z komórką.

Nasza symulacja toczy się na planszy o rozmiarach 5x5 pól, w której granice łączą się ze sobą - tj. sąsiadem skrajnej lewej komórki jest skrajna prawa w tym samym wierszu, itd. Program ma za zadanie stwierdzić, czy w układzie po 100 jednostkach czasu pozostanie przynajmniej jedna żywa komórka.

Wejście

Na wejściu podana jest pojedyncza liczba n (1 < n < 100) oznaczająca ilość testów. Następnie podawane jest n*5 5-znakowych linii zawierających znaki '0' lub '1', oznaczające odpowiednio pole martwe i żywe.

Wyjście

Na wyjściu ma znaleźć się n pojedynczych słów "yes" (gdy istnieje przynajmniej jedna żywa komórka) lub "no" (gdy wszystkie pola są martwe). Słowa powinny być oddzielone znakiem końca linii.

Przykład

Wejście

2 00000 11001 00000 00000 00000 00000 01000 00000 00000 00001

Wyjście

yes no

Autor: Paweł Niegowski VLO/B2005


Added by:Jarosław Drzeżdżon
Date:2007-03-23
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6