Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

KIP - Kamyki i pojemniki

no tags 

Treść zadania:

Jesteś na plaży, masz swój laptop, chciałeś odpocząć, lecz twój kolega Ci na to nie pozwala. Ten kolega to Jaś. Ma on n pojemników ustawionych w szeregu (każdy pojemnik ma swój numer porządkowy od 1 do n).Jaś wymyśla trzy liczby a,b,l (a <= b) i od pojemnika a do pojemnika b wrzuca po l kamyków. Jaś co jakiś czas pyta się Cię, ile jest kamyków w danym pojemniku (w pojemniku p). Ty jesteś leniwy i nie chce Ci się liczyć kamyków więc postanowiłeś napisać program, który za Ciebie to robi.

Wejście:

W pierwszej linii jest liczba n ( pojemników) i liczba m (czynności Jasia).W kolejnych m liniach jest liczba q (jeśli q = 0 Jaś dodaje l kamyków do przedziału od a do b, zaś jeśli q = 1 Jaś się pyta ile jest kamyków w pojemniku nr. p), jesli Jaś dodaje kamyki to podane są jeszcze liczby a b l , jeśli zaś Jaś się pyta to jest podana jeszcze jedna liczba p.

Zakres liczb:

3 < n <= 1000000                                

3< m <= 600000

0 < a <= b <= 1000000

0 < p <= 1000000

0 <= q <= 1

0 < l < 100

Wyjście:

W osobnych liniach należy podać odpowiedzi na poszczególne pytania.

Przykład:

Wejście:
4 6
0 1 4 2
0 2 2 1
1 2
0 1 4 3
1 2
1 3

Wyjście: 3
6
5Added by:Marek Mystkowski
Date:2012-04-03
Time limit:0.100s-1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All
Resource:własne