Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010F1 - ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ-1

no tags 

  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորատը, ֆիզ.մաթ ֆակուլտետը, “Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի” ամբիոնը և “Օլիմպիական ինֆորմատիկայի” ակումբը կազմակերպեցին մարզային օլիմպիադա ինֆորմատիկայից: Օլիմպիադային մասնակցեցին Շիրակի մարզի դպրոցականները, ուսանողները և այն անձինք, որոնք հետաքրքրվում էին օլիմպիական ինֆորմատիկայով:

  Օլիմպիադայի արդյունքների ամփոփման ժամանակ որոշվեց լուսանկարել օլիմպիադայի բոլոր մասնակիցների ձեռքսեղմումները և բաժանել մասնակիցներին: Այդ հանձնարարությունը և լուսանկարների տարածումը հանձնարարվեց Արմենին: Արմենը ընդհանուր առմամբ կատարեց n լուսանկար:

  Ձեր խնդիրն է պարզել մարզային օլիմպիադային քանի մարդ է մասնակցել:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է ընդհանուր լուսանկարների քանակը՝ n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել օլիմպիադային մասնակիցների թիվը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1

2

2

45

10


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-30
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, եզրափակի&