Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

M2010F2 - ԹԵՅ

no tags 

  Այս շաբաթ օրը Կարենի ծննդյան օրն է և 3 ժամ հետո նրա մոտ կգան հյուրեր: Նրան պետք է արագ թեյ եռացնել հյուրերին հյուրասիրելու համար: Կարենն իր տանը ունի շատ մեկլիտրանոց թեյամաններ (կարելի է համարել, որ դրանց քանակը անվերջ է), իսկ վարդակը միայն մեկն է:Քանի որ ջուրը շատ երկար է եռում,ապա Կարենը 3 ժամվա կհասցնի եռացնել ամենաշատը մի անգամ: Բայց Կարենը բավականին խելացի տղա է և արագ գտավ ելքը: Նա պահարանից հանեց n էլեկտրական բաժանարար, ընդ-որում i–րդ բաժանարարի մեջ կա ai անցք: Այժմ Կարենը մտածում է, թե ինչպե՞ս միացնի բաժանարարները և այդ համակարգը միացնի վարդակին, որ օգտագործի մաքսիմալ թվով թեյնիկներ:

  Ձեզնից պահանջվում է լուծել Կարենի առջև դրված խնդիրը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 105): Երկրորդ տողում տրված են ai բնական թվերը (1 ≤ ai ≤ 103) բացատներով բաժանված:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1

1

1

2

1

3

3


Added by:Հրանտ Հովհաննիսյան
Date:2013-07-30
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ASM64
Resource:Մարզային 2010, եզրափակի&